natassa.blogg.se

write like you're running out of time

Sunday

Kategori: Allmänt

Idag bestämde jag mig för att get my shit together och svara på alla meddelanden jag har ignorerat, samt skriva till folk jag inte har pratat med på ett tag. Min förmåga att hålla konversationer via chattar och liknande kommer i vågor, och ibland kan jag prata med folk i flera timmar under flera dagar, och ibland tar det tre dagar för mig att svara. Det senaste är en ny grej jag började med nyligen. Annars brukar jag svara men håller det kort. Visar att jag inte är på humör. Det känns nästan som om att vänta är bättre dock. De förtjänar en ordentlig konversation.
 
Det här med att man ska svara snabbt är jobbigt. Okej om det är viktigt och de behöver svar nu nu nu, men att chatta borde ske när man är på humör, har tid, den mentala energin att faktiskt dela med sig av sin tid och sina ord. Det har man ju inte alltid. Min mentala hälsa har varit skum på senaste tiden, och jag värderar min ensamtid för att samla på krafterna. Men man känner sig ju inte alltid så ensam när folk skriver till en.
 
Jag vet att jag är lyckligt lottad som har folk som bryr sig om mig tillräckligt mycket för att skriva, och jag ska försöka bli bättre på att ta hand om dem relationerna. Jag började med att svara alla idag, och hoppas att det fortsätter. Jag kan ju alltid säga till om jag inte har tid att prata just då, men återkomma senare. Jag måste bli bättre på mycket, men vi får ta det ett steg i taget.
 
Orelaterad bild från förra sommaren / unrelated picture from last summer
 
Today I decided to get my shit together and reply to all the messages I've been ignoring, as well as write to people I haven't spoken to in a while. My ability to hold conversations via chats comes in waves, and sometimes I can talk to people for hours for several days in a row, and sometimes it takes me three days to reply. The latter is a new thing I started doing recently. Usually I answer, but keep it short. Show I'm not in the mood. I feel like waiting might be better though. They deserve a proper conversation.
 
This thing where you're supposed to answer quickly is difficult. All right if it's important and they need an answer now now now, but talking on the internet should happen when you're in the mood, have the time, the mental energy to actually share your time and words. You don't always have that. My mental health has been weird lately, and I value my alone time in order to gather my strength. But you don't always feel alone when people write to you left and right.
 
I know I'm lucky that people care about me enough to reach out, and I'm going to get better at taking care of those relationships. I started by replying to everyone today, and I hope this will continue. I can always tell people I'm too busy to talk at this time, but will get back to them later. I need to get better at a lot, but let's take it one step at a time.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: